Dopravné obmedzenia

S výstavbou električkovej trate sú spojené viaceré úpravy križovatiek, ciest a chodníkov, ktoré prinesú dočasné dopravné obmedzenia. O všetkých dôležitých zmenách a obmedzeniach Vás budeme včas informovať práve tu, ale aj na sociálnych sieťach mesta.

Práce na vjazdoch a výjazdoch vozidiel stavby, s tým súvisiace zrušenie a presmerovanie peších trás, z dôvodu výstavby nosného systému MHD 2. časť Petržalka.