Dopravné obmedzenia

S výstavbou električkovej trate sú spojené viaceré úpravy križovatiek, ciest a chodníkov, ktoré prinesú dočasné dopravné obmedzenia. O všetkých dôležitých zmenách a obmedzeniach Vás budeme včas informovať práve tu, ale aj na sociálnych sieťach mesta.

26. 1. 2023

Počas víkendu, od 27. januára od 07:00 do 29. januára do 21:00, nás čaká prekládka plynovodu v rámci prác na predĺžení električkovej trate v Petržalke. V súvislosti s ňou bude doprava na Rusovskej ceste v úseku od križovatky s Lachovou ulicou po Gessayovu ulicu presmerovaná operatívne z jednej strany cesty na druhú. Naďalej ale zostane prejazdný jeden jazdný pruh v oboch smeroch.

Na prejazd vozidiel MHD nebudú mať obmedzenia vplyv.

Ďakujeme za trpezlivosť a obozretnosť počas dočasných obmedzení.

2.12.

Práce na električkovej trati napredujú – počas tohto víkendu nás okrem iného čaká veľká prekládka plynovodu a vodovodu. V súvislosti s prekládkou bude Jantárová cesta v úseku od križovatky so Šintavskou a Topolčianskou ulicou až po prístupovú cestu k poliklinike dočasne úplne uzatvorená. Obchádzková trasa povedie cez Jantárovú, Smolenickú a Šintavskú ulicu.

Úsek bude uzatvorený v nasledovných časoch:

– 3.12.2022 od 7:00 do 21:00

– 4.12.2022 od 7:00 do 21:00

Doprava bude po Pajštúnskej spustená (po oceľových platniach) medzi 21:00 a 7:00. kedy na nej budú premávať aj nočné spoje MHD.

———————————————

Zmeny sa dotknú nasledovných liniek v dátumoch od soboty 3. decembra do nedele 4. decembra 2022:

 

Linky 92 95 a výjazdové/dojazdové spoje liniek 68 a 83 budú obojsmerne presmerované na obchádzkovú trasu cez Lietavskú, Budatínsku a Šintavskú. Nočná linka N95 bude premávať bez obmedzenia.

Linky 92 95 a výjazdové/dojazdové spoje linky 83 na uvedenej obchádzkovej trase zastavia iba na zastávke Znievska, ostatné zastávky na trase tieto linky neobslúžia. Výjazdové/dojazdové spoje linky 68 budú premávať medzi zastávkami Znievska a Holíčska taktiež bez zastavenia.

 

Zastávka Strečnianska počas výluky nebude obsluhovaná v oboch smeroch, cestujúcim odporúčame využiť najbližšie zastávky Znievska alebo Šintavská.

Zastávku Šintavská v smere jazdy k Lúčanke budú linky 92 a 95 obsluhovať na Šintavskej ulici ako linka 99(nástupište B). Nástupište D na Jantárovej ceste nebude obsluhované.

Ďakujeme za trpezlivosť a obozretnosť počas dočasných obmedzení.

25.11.

Počas víkendu nás čaká aj veľká prekládka plynovodu a telekomunikačných sietí a v súvislosti s touto prekládkou bude Jantárova cesta v úseku medzi Pajštúnskou a Lietavskou ulicou úplne uzatvorená. Obchádzková trasa povedie po ulici Šintavskej, Smolenickej a Pajštúnskej ulici.

Úsek bude uzatvorený v nasledovných časoch:

26.11.2022 od 7:00 do 21:00

27.11.2022 od 7:00 do 21:00

Doprava bude po Jantárovej ceste spustená (po oceľových platniach) medzi 21:00 a 7:00. kedy na nej budú premávať aj nočné spoje MHD. Ak sa práce skončia skôr, premávka bude obnovená.

Zmeny sa dotknú nasledovných liniek v dátumoch od soboty 26. novembra do nedele 27. novembra 2022:

 

Linky 92 95 a 99 budú preto premávať po zmenených trasách. Nočné linky N95 a N99 budú premávať bez obmedzenia po stálych trasách.

 • Linky 92 a 95 budú obojsmerne medzi zastávkami Kutlíkova a Šintavská premávať obchádzkou cez Pajštúnsku, Smolenickú a Šintavskú ulicu.
  • Linky obojsmerne neobslúžia zastávku Topoľčianska.
  • Zastávka Šintavská v smere jazdy k Technopolu bude týmito linkami obsluhovaná na Šintavskej ul. na zastávke linky 99 (nástupište B).
  • Na obchádzke zastavia na zastávkach TupolevovaSmolenická Holíčska.
 • Linka 99 bude obojsmerne medzi zastávkami Kutlíkova a Lúky II premávať obchádzkou cez Pajštúnsku a Smolenickú ulicu.
  • Linka obojsmerne neobslúži zastávky HolíčskaŠintavská Topoľčianska.
  • Na obchádzke zastaví na zastávkach Tupolevova Smolenická.

Namiesto úplne neobsluhovanej zastávky Topoľčianska odporúčame cestujúcim využiť najbližšie zastávky Tupolevova alebo Kutlíkova.

Počas výluky budú pre dotknuté linky platiť mimoriadne výlukové cestovné poriadky. Výlukou budú dotknuté aj výjazdové a dojazdové spoje linky 83 v úseku Kutlíkova – Depo Petržalka, ktoré budú premávať po obchádzke ako linky 92 a 95.

Práce na prekládke inžinierských sietí na Jantárovej ceste sa predlžujú. Pôvodne plánované práce mali byť realizované iba počas víkendu, avšak po vykonaní výkopu sa na mieste zistilo, že si prekládka vyžiada uzavretie cesty do konca novembra.


Z dôvodu prekládky vodovodu a telekomunikačných sietí bude Jantárova cesta v úseku medzi Pajštúnskou a Lietavskou ulicou do 30.11. úplne uzatvorená. Obchádzková trasa povedie po Šintavskej, Smolenickej a Pajštúnskej ulici.

 

Ďakujeme za trpezlivosť a obozretnosť počas dočasných obmedzení.

24.11.

Pokračujeme v prácach na stavbe trate Petržalskej električky – počas víkendu, od 26. novembra do 27. novembra, nás čaká veľká prekládka plynovodu. V súvislosti s ňou bude Romanova ulica v úseku od križovatky s Osuského ulicou po odbočenie ku Kauflandu úplne uzatvorená pre individuálnu automobilovú dopravu. Obchádzková trasa povedie po ulici Romanovej, Kutlíkovej, Pajštúnskej, Jiráskovej.  

Úsek bude uzatvorený od soboty 26.11. 07:00 do nedele 27.11. 21:00 

Na MHD práce nebudú mať obmedzenia vplyv, nakoľko budú prebiehať pri striedavom uzatváraní jazdných pruhov, pričom vždy jeden, kde sa nebude realizovať výkop, bude k dispozícii pre prejazd vozidiel MHD.  

Ďakujeme za trpezlivosť a obozretnosť počas dočasných obmedzení. 

21.10.

Počas blížiaceho sa víkendu nás okrem iného čaká veľká prekládka plynovodu a telekomunikačných sietí a v súvislosti s touto prekládkou bude Jantárova cesta v úseku od otočiska MHD na Vyšehradskej ulici po odbočenie na Jasovskú úplne uzatvorená. Obchádzková trasa povedie po ulici Vyšehradská, Budatínska a Lietavská.

Úsek bude uzatvorený v nasledovných časoch:

22.10.2022 od 7:00 do 21:00

23.10.2022 od 7:00 do 21:00

Doprava bude po Jantárovej ceste spustená (po oceľových platniach) medzi 21:00 a 7:00. kedy na nej budú premávať aj nočné spoje MHD. Ak sa práce skončia skôr, premávka bude obnovená.

Zmeny sa dotknú nasledovných liniek v dátumoch od soboty 22. októbra do nedele 23. októbra 2022:

Linka 95 bude v uvedených dňoch premávať po svojej trase v úseku Muchovo nám. – Lúčanka a ďalej bude pokračovať po Betliarskej ulici na konečnú Depo Petržalka. Na zmenenej trase obojsmerne obslúži zastávky Ľubovnianska, Bzovícka, Betliarska a Depo Petržalka.

Obojsmerne nebude obsluhovať konečnú zastávku Vyšehradská. Zo zastávky Vyšehradská bude možné použiť linku 93, alebo peší presun k zastávke Lúčanka na linku 95.

Na linke 93 príde iba k čiastočnej zmene trasy spojov idúcich z/do Depa Petržalka. Medzi zastávkami Ľubovnianska a Vyšehradská pôjdu obchádzkou cez Jantárovú cestu, Lietavskú, Budatínsku a Vyšehradskú.

Výjazdové a dojazdové spoje mimoriadne obslúžia aj zastávky Lúčanka, Znievska a Budatínska (na Lietavskej ul.).

Výjazdové spoje linky 95 z Depa Petržalka pôjdu o 5 minút skôr než obvykle.

Spoje na riadnej trase Hlavná stanica – Vyšehradská nebudú výlukou dotknuté. 

Ďakujeme za trpezlivosť a obozretnosť počas dočasných obmedzení. 

14.10.

Práce na električkovej trati napredujú – počas tohto víkendu nás okrem iného čaká veľká prekládka plynovodu a v súvislosti s touto prekládkou bude Pajštúnska ulica v úseku od vjazdu na stavebný dvor číslo 8 po Brančskú a Tupolevovu úplne uzatvorená. Obchádzková trasa povedie cez Jantárovú, Smolenickú a Šintavskú ulicu.

Úsek bude uzatvorený v nasledovných časoch:

15.10.2022 od 7:00 do 21:00
16.10.2022 od 7:00 do 21:00

Doprava bude po Pajštúnskej spustená (po oceľových platniach) medzi 21:00 a 7:00. kedy na nej budú premávať aj nočné spoje MHD. Ak sa práce skončia skôr, premávka bude obnovená.


Zmeny sa dotknú nasledovných liniek v dátumoch od soboty 15. októbra do stredy 19. októbra 2022:

Linka 98 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Lúky II a Kutlíkova cez Šintavskú a Jantárovú cestu. Nebude obsluhovať zastávky Smolenická a Tupolevova. Na obchádzke obslúži zastávky Holíčska, Šintavská a Topoľčianska.

Nočná linka N99 bude premávať po svojej stálej trase


Zastávku Tupolevova v smere jazdy ku Kutlíkovej však bude obsluhovať v náhradnej polohe približne 100 metrov pred jej stálou polohou (pred vyústením Brančskej ulice).


Zastávka Tupolevova v smere ku Kutlíkovej bude presunutá do náhradnej polohy, ktorá je vyznačená na priloženej mape.

Ďakujeme za trpezlivosť a obozretnosť počas dočasných obmedzení.