Dokumenty

Harmonogram

Aktualizovaný harmonogram

31.5.2023

Zmluva o poskytnutí NFP

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2.3.2023

Povolenia

Územné rozhodnutie - mestská časť Petržalka

Stavebné povolenie I - mestská časť Petržalka

Stavebné povolenie - Hlavné mesto SR Bratislava

20.10.2020

Stavebné povolenie - Okresný úrad Bratislava

Stavebné povolenie - Bratislavský samosprávny kraj

Stavebné povolenie II - mestská časť Petržalka

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

Právoplatné rozhodnutie

21.11.2017

Záverečné stanovisko

10.1.2018

Kompletná situácia trate

Bosákova ulica - Romanova ulica

Romanova ulica - Šintavská ulica (+ premostenie Kutlíková)

Šintavská ulica - Betliarska ulica

Betliarska ulica - Janíkov Dvor

Výruby drevín a projekty náhradnej výsadby

Súhlas mestskej časti Petržalka na výrub drevín I

18.6.2018

Projekty náhradnej výsadby I

.zip súbor

Súhlas mestskej časti Petržalka na výrub drevín II

8.4.2022

Projekty náhradnej výsadby II

.zip súbor